Algemene voorwaarden

Op deze pagina wordt uitgelegd wat de algemene voorwaarden zijn van slaaptipsvoorbabys BV

Laatste update: 2 februari 2021

De informatie en diensten die door Slaaptipsvoorbabys BV worden verstrekt, zijn uitsluitend bedoeld als algemeen educatief hulpmiddel en zijn geen medisch of gezondheidsadvies voor een individueel probleem, noch een vervanging voor medisch of ander professioneel advies en diensten van een gekwalificeerde zorgverlener die bekend is met uw medische geschiedenis. Verstrekte informatie en diensten zijn niet bedoeld voor medische diagnose of behandeling; voor elke medische behandeling of diagnose moet professioneel gezondheidsadvies worden ingewonnen.
- U stemt ermee in om elke medische aandoening die uw kind heeft, kenbaar te maken.
- U stemt ermee in om te allen tijde veilige slaapmethoden toe te passen die in overeenstemming zijn met de huidige SIDS-aanbevelingen.
- Informatie en diensten worden te goeder trouw verstrekt en als zodanig kan het team van slaaptipsvoorbabys.nl niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of verkeerde informatie over die informatie of dienst.
- De verstrekte informatie en diensten zijn uitsluitend bedoeld voor de genoemde ontvanger van de dienst en mogen niet worden gedeeld met andere partijen of personen.
- Alle intellectuele eigendom van Slaaptipsvoorbabys BV worden beschermd door internationale auteursrechten, handelsmerken, patenten, handelsgeheimen en andere intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten.
- De adviezen bevatten aanbevolen wijzigingen om de slaap van uw kind te verbeteren. Het is uw beslissing of u deze veranderingen doorvoert in de slaap- of eetarrangementen van uw kind. Een consistente en volledige aanpak geeft de grootste verbetering in de slaap van uw kind.

Betaling
- De informatie wordt versterkt wordt verstrekt nadat de betaling is ontvangen.
- Annuleringen van diensten kunnen tot 2 (werk)dagen voor de geplande startdatum worden gemaakt. U heeft dan recht op 100% restitutie. - Het terugstorten van deze restitutie kan tot 10 werkdagen duren.
- Er zal op geen enkele manier restitutie plaatsvinden zodra er eenmal advies is gegeven, danwel via een webinar, danwel via een telefonisch consult, coachingstraject of door één van onze aangeschafte slaapgidsen.
- Door het bedrag te betalen, gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden van Slaaptipsvoorbabys BV

Toepasselijkheid
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle bezoeken aan deze website van [JE NAAM]. (“wij”, “we”, “onze”, “ons”) en op alle adviezen, aanbevelingen en/of diensten die op of via deze website worden gedaan of verricht. Door de website te gebruiken stem je in met deze disclaimer en gebruiksvoorwaarden.

Informatie en aansprakelijkheid
De informatie op deze website, in onze digitale slaapgidsen, in onze webinars, in onze (telefonische) consults en op onze social media kunnen we zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving wijzigen. Deze informatie is uitsluitend bedoeld om je te helpen op het gebied van het slaapgedrag van je kind. Hoewel onderbouwd, onderzocht, getest en bewezen is de informatie altijd vrijblijvend en vervangt het nooit een bezoek aan de dokter.

Hoewel we deze website met grote zorgvuldigheid hebben samengesteld en steeds onderhouden, kunnen we niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. We garanderen ook niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze website en het (ongestoord) gebruik van deze website, daaronder begrepen schade die het gevolg is van virussen.

Prijzen
Alle prijzen op deze website zijn inclusief 9% (slaapgidsen) of 21% btw (diensten), tenzij expliciet anders vermeld.

Externe links
Wanneer we denken dat het interessant voor je is, delen we op deze website links naar externe websites. We wijzen je erop dat wij geen controle hebben over deze websites en de veiligheid daarvan en niet aansprakelijk zijn voor schade als gevolg van het gebruik of de inhoud van deze externe websites, waarnaar onze website links bevat.

IR rechten
Alle rechten op deze website behoren toe aan Slaaptipsvoorbabys BV aan derden welke bij toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld, daaronder begrepen auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan door voorafgaande toestemming door de rechthebbenden.

Toepasselijk recht
Op deze disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.